Pianospel brengt vreugde in het leven, haalt mensen uit hun isolement, zet de hersenen aan het werk, geeft zelfvertrouwen, verbetert sociale vaardigheden, het geheugen, de fijnmotoriek, het concentratievermogen en de oog-handcoördinatie. Uit onderzoek blijkt dat muziek slimmer maakt.

Het ruimtelijk inzicht gaat vooruit door naar een sonate van Mozart te luisteren. Dit leidt bij kinderen tot betere cijfers in wiskunde en betere prestaties bij dammen en schaken. Oorzaak hiervan is dat er bepaalde patronen in te herkennen zijn.

Pianospel heeft een grote invloed op de (taal)ontwikkeling van kinderen. Muziek stimuleert kinderen in meerdere opzichten en kan daarbij als essentieel onderdeel van de opvoeding gezien worden.

Zo kunnen kinderen makkelijker breuken leren als ze begrijpen wat noten en maten zijn (kwartnoten, halve noten, enz.) De Duitse hoogleraar Asmus Hintz, verbonden aan het Institute for Modern Music Education, zegt over de relatie tussen muziek en intelligentie: ‘Neurologen en muziekpedagogen kennen allang de intelligentiebevorderende werking van muziek, maar dit is nu door een Amerikaanse studie daadwerkelijk aangetoond’. Muziek beïnvloedt de geest, omdat uit onderzoek is gebleken dat collegestudenten aan de universiteit beter in staat waren moeilijke vraagstukken op te lossen na het horen van Mozart. Hintz is niet de enige die tot deze conclusie is gekomen.

Hugo Pinkster schrijft in zijn boek ‘Tipboek muziek voor kinderen’: ‘Leerlingen die een instrument bespelen scoren vaak beter op allerlei intelligentietests. Niet alleen als het om exacte vakken gaat, maar ook op taalgebied zijn er betere prestaties te zien.’ Het geheugen wordt getraind door het maken van muziek wat leidt tot:

•Sterk probleemoplossend vermogen door het foutloos leren spelen/zingen.

•Betere lees- en schrijfvaardigheid door het leren lezen van muziek.

•Hoger concentratievermogen.

•Ontwikkeling van de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie door het bespelen van muziekinstrumenten.

1000 Jaar geleden behandelde de Perzische medicus Avicenna psychiatrische patiënten met muziek.

Uit recent onderzoek blijkt dat de trillingen van de lucht, die door muziek worden veroorzaakt, het menselijk organisme beïnvloeden. Ze hebben een heilzame werking op de botstructuur en schildklier en stimuleren de bloedsomloop. Klassieke muziek werkt genezend voor hart en vaten en diverse zenuwziekten.

Testen onder studenten tonen aan dat na 10 minuten pianomuziek van Mozart het IQ met 9 punten toeneemt. Ook als zij geen liefhebber van Mozart zijn. Aangenomen wordt dat een zwangere vrouw de vorming van het intellect van de baby kan beïnvloeden door voor de geboorte naar muziek van Mozart te luisteren. Er is ook aangetoond dat zwangere vrouwen klagen over negatieve reacties van babies bij hardrock.

Goethe heeft gezegd dat hij – na het luisteren van het vioolconcert van Beethoven – efficiënter kon werken. Lyrische melodieën van Tsjaikovski, mazurka’s van Chopin en rapsodieën van Liszt helpen bij het overwinnen van moeilijkheden en pijn en het verkrijgen van emotionele stabiliteit. Zelfs koeien geven meer melk als in de stal muziek van Beethoven klinkt.

Muziek maakt mensen sensueel en welwillend. Zakelijke processen verlopen efficiënter en er komen onverwachte oplossingen. Muziek regelt asynchrone ritmes van de hersenen tijdens stress. Simpel gezegd, muziek verlicht stress en helpt je ontspannen.

Laat goede muziek in je woning klinken als zachte achtergrond van het dagelijks leven. De keuze van de muziek is afhankelijk van je bezigheid en stemming. “De vier jaargetijden” van Vivaldi en de symfonieën van Haydn en Mozart zijn geschikt voor rustige activiteiten. Om in een goede stemming te komen, is Beethoven of de “Slavische dansen” van Dvořák geen goede keuze. Bij hoofdpijn hebben de “Hongaarse Rapsodie” van Liszt en “Fidelio” van Beethoven een therapeutisch effect.

Muziek vermindert de oppervlakkige en de diepe spanning en geeft ons het gevoel dat alles goed is! Harmonie in de ziel, harmonie in het lichaam, een diep gevoel van evenwicht tussen onze innerlijke wereld en het milieu, het universum en misschien zelfs de overtuiging dat we beschermd worden …